चांगला मनुष्य त्याच्याकडे भले वाईट ज्ञान असेल तो त्याचा चांगल्यासाठीच वापर करेल,
वाईट मनुष्य त्याच्याकडे भले चांगले ज्ञान असेल तो त्याचा वाईटासाठीच वापर करेल.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार