एक कारखानदार अनेक छोटया मोठ्या उद्योग व्यवसायांना जन्म देतो.
उदाहरणार्थ एक पदार्थ किंवा उत्पादन बनवायचा कारखाना असेल तर
त्याला लागणारा विविध प्रकारचा कच्चा माल व इतर सेवा पुरवण्यासाठी
सूक्ष्म, लघु उद्योगांचा जन्म होतो. तोच कारखानदार मोठ्या उद्योगांना
त्यांच्या ब्रॅण्ड चा माल बनवून देतो आणि तोच कारखानदार लहान उद्योगांनाही
माल बनवून देतो जेणेकरून त्यांचे छोटे छोटे ब्रॅण्ड्स उभे राहतात.
अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार