नोकरी हे दीर्घकालीन समस्येचे अल्पकालीन समाधान आहे.

रिच डॅड, पुअर डॅड
रोबेर्ट कियोसाकी

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकमाझे गरीब वडील म्हणाले
"रुपये तुला आनंदी 
नाही बनवत"

माझे श्रीमंत वडील म्हणाले
"रुपयांची कमतरता तुला
दुखी करू शकते"

रोबर्ट कियोसाकी


अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकप्रयत्न करणे
सोडू नका

तुम्ही अगदी जवळ असू शकता

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक"भविष्य अंधकारमय नाही आहे कारण 
फक्त तुम्ही बघू शकत नाही म्हणून"

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया
समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकसामान्य लोक 
काय विचार करतात
रुपये एका क्रमाने येतात, जास्त रुपये तुमच्याकडे आहेत, जास्त रुपये तुम्ही कमवतात.

श्रीमंत लोकांना 
काय माहिती असते
रुपये जलद गतीने वाढतात, ठराविक कालावधीनंतर रुपये स्वतः वाढत जातात.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक


तुम्ही श्रीमंत बनू 
शकत नाही जोपर्यंत 
तुम्हाला श्रीमंत लोक 
आवडत नाही.

डग्लस कूपलंड 
कादंबरीकार

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकस्वप्न, ध्येय, उद्दिष्ट
आपण काय योजना बनवतो
आपण कशाला सामोरे जातो.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक