कर्ज घेऊन शिक्षण घेण्याअगोदर पालक आणि विद्यार्थी ह्यांनी स्वतःला खालील प्रश्न विचारा


कर्ज घेवून शिक्षण पूर्ण झाल्यावर तुम्ही जो पैसा कमावणार तो स्वतःच्या घरासाठी वापरणार कि कर्ज फेडण्यासाठी?
जर ठराविक वर्षे तुम्ही कर्ज फेडण्यात घालवलीत मग तुमच्या घरच्यांसाठी तुमच्या मुलांसाठी पैसे कमावून ठेवण्यासाठी किती वर्षे उरतील?
कर्ज व्यवस्था आज शेतकरी संपवत आहे तर मग उद्या विद्यार्थी देखील नाही संपवणार हे कश्यावरून?
कर्ज घेवून शिक्षण घेवून तुम्हाला किती फायदा झाला आणि शिक्षण संस्थेला किती फायदा झाला?
लाखो रुपये कर्ज घेवून १० २० हजारांची नोकरी लागल्यास काय कराल आणि नोकरी नाही लागल्यास काय कराल?
तुम्ही जे काही शिक्षण घेतले आहे त्याच क्षेत्रात तुम्ही काम करता का?
सरकारी नोकऱ्या मुद्दाम कमी आणि खाजगी क्षेत्रात शोषण मग तुम्ही काय कराल?
तुम्ही कर्ज देखील फेडले त्यामध्ये काही महत्वाची वर्षे घालवली तरीही तुम्ही कायमस्वरूपी नोकरी भेटली का? कि नोकरी जाण्याची सतत भीती आहे?
शिक्षण संस्थेला तर पैसे भेटले पण त्यांनी नोकरी किंवा उद्योग व्यवसायाची हमी घेतली होती का?
आज कोण नफ्यात आहे? शिक्षण संस्था कि तुमच्या सारखी करोडो कुटुंब?
ह्या कर्जामुळे विद्यार्थी आणि पालक ह्यांना किती मानसिक ताण येत असेल?
पालकांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळवताना आलेला मानसिक ताण आणि विद्यार्थ्यांना जर नापास झालो कि पैसे बुडतील ह्याचा मानसिक ताण?
पैश्याचे सोंग कोणी घेवू शकत नाही आणि कर्ज घेतले तर फेडावेच लागेल.
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
ऑनलाईन, ऑफलाईन समुपदेशन, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध


बहुतांश लोकांचे दोन आयुष्य असतात : जे आयुष्य आता जगत आहे ते आणि जे आयुष्य त्यांची जगण्याची क्षमता आहे ते.

स्टीव्हन प्रेसफिल्ड (लेखक)

अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
८०८०२१८७९७

आपल्यामधील काही गैरसमज दूर करा


चूक - उद्योजक बनायला खूप मेहनत करावी लागते.
बरोबर - उद्योजक बनणे खूप सोपे आहे. फक्त आवड आणि इच्छाशक्ती लागते. काही एका प्रयत्नातच आणि मेहनत न घेत सुरवातीपासून उत्तम व भरभराटिचा व्यवसाय करतात, काही थोड्या प्रयत्नाने, काही अथक प्रयत्नाने व काही जे बनतच नाही पण प्रयत्न करतच असतात. हे मानसिकतेशी आणि स्वभावाशी संबधित आहे.

चूक - उद्योजक उच्चशिक्षित असतात आणि त्यांनी नावाजलेल्या विद्यापीठामधून पदवी घेतली असते.
बरोबर - उद्योजक शाळेबाहेर प्रत्यक्ष व्यवहारिक अनुभव घेवून तयार होतो.

चूक - गरीब लोक उद्योजक बनू शकत नाही.
बरोबर - उद्योजक बनणे हे संपूर्णपणे मानसिकतेशी निगडीत आहे त्यामुळे कोणीही, जगाच्या पाठीवर कुठेही उद्योजक बनू शकतो.

चूक - फक्त वाममार्गाने मोठा उद्योजक होऊ शकतो.
बरोबर - प्रत्येक माणूस हा आपल्या स्वभावानुसार राहतो व त्यानुसार त्याचा उद्योग चालवतो. आणि दोन्ही प्रकारचे मोठे उद्योजक आपल्याकडे आहेत, मी त्यांच्या नावाचा उल्लेख इथे करणार नाही.

चूक - उद्योजक बनायला १८ वर्षे पूर्ण असावी लागतात.
बरोबर - उद्योजक बनायला वयाची मर्यादा लागत नाही कारण हा संपूर्णपणे मानसिक खेळ आहे. जेवढे कमी वयाचे उद्योजक भारताबाहेर जगात आहेत त्यापेक्षा जास्त त्यांचे प्रमाण भारतात आहे हे जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष उद्योगाला सुरवात कराल तेव्हा अनुभवास येईल.

चूक - ज्यांनी उद्योग करायचा प्रयत्न केला ते आज भिकेला लागलेत किंवा रस्त्यावर आले आहेत.
बरोबर - अर्धवट अनुभव, केलेल्या चुका परत परत करणे, विरुद्ध दिशेने जाने, अनुभवी किंवा तज्ञ लोकांची मदत न घेणे, ध्येय नसलेल्या नकारात्मक मानसिकता असलेल्या लोकांच्या समूहात वावरणे व भविष्यात चांगले होईल ह्या भ्रमात राहून उद्योग चालू ठेवणे ह्या सध्या गोष्टींमुळे नवीन उद्योजक आपला उद्योग डबघाईला आणतात.

आपले आयुष्य सोपे असते. नकारात्मक विचार ते कठीण बनवतात व सकारात्मक विचार ते सोपे बनवतात आणि इथेच मदत करते ते आत्म विकास. जो स्वतःच्या अंतर्मनामध्ये बदल घडवत जातो तो प्रगतीच्या पथावर असतो. म्हणून प्राचीन काळापासून एक सुविचार आहे "जे आत आहे तेच बाहेर आहे"

- अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया
समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकअश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया
समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक


जो दिवस तुमचे संपूर्ण आयुष्य
बिघडवू शकतो तोच
दिवस तुमचे
संपूर्ण आयुष्य
घडवूही शकतो.

अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
८०८०२१८७९७


ते तुमच्यावर हसतात कारण त्यांना तुमची क्षमता माहित नाही.

अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
८०८०२१८७९७