आत्मचिंतन, आत्मपरीक्षण आणि आत्मनिरीक्षण


आज तारीख १ फेब्रुवारी आहे.


१ जानेवारीला नव वर्ष सुरु झाले.


तुमच्याकडे असलेला न भरून निघणारा खजिना म्हणजे वेळ


१ महिना

३१ दिवस

७४४ तास

४४६४० मिनिटे

२६,७८,४०० सेकंद


हा वेळेचा खजिना तुम्ही कसा वापरला?


तुम्ही सर्वांगीण समृद्धीच्या दिशेने जात होता कि नाही?


एक पाउल तरी पुढे गेलात का?


जोशाने सुरुवात केली आणि नंतर एकदम बर्फासारखे थंड पडलात का?


थोडक्यात तुमच्या प्रगतीचा आलेख जो तुम्हालाच तपासायचा आहे.


तुमच्याकडे उरलेला न भरून निघणारा खजिना


११ महिने

३३४ दिवस

४८.७१ आठवडे

८१८४ तास

४९१०४० मिनिटे

२,८८,५७,६०० सेकंद


हा वेळेचा खजिना तुम्ही कसा वापराल हे तुम्ही मागील खजिना कसा वापरला त्यावरून ठरणार आहे.


आयुष्य इंजोय करत जगायचे आहे पण काही ठिकाणी मस्करी चालतच नाही.


स्वतःला जमत असेल तर प्रयत्न करा नाहीतर तज्ञांची मदत घ्या.


धन्यवाद


अश्विनीकुमार 

सल्ला, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण