सुप्रभात
प्रत्येक दिवसाचा उगवणारा सूर्य हा
अधिकाधिक माझ्या स्वप्नांच्या
जवळ घेवून जात आहे.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकअपयशाच्या भिंतीला 
यशाचा हातोडा 
एका फटक्यात फोडतो.
यशाचा हातोडा 
घेवून तयार राहा.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकतो मालकीनिसाठी आहे
फक्त मालकीनिसाठी
त्याच्यापेक्षा कमी पदावरील लोकांना 
तो निघून जा असे सांगतो.

फक्त स्त्रियांसाठी

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक


ती मालकासाठी आहे
फक्त मालकासाठी.
त्याच्यापेक्षा कमी पदावरील लोकांना 
ती निघून जा असे सांगते.

फक्त पुरुषांसाठी

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षकरुपयांसाठी 
काम 
करू नका.

रुपयांना 
तुमच्यासाठी
काम
करायला लावा.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक" संपत्ती धाडसी लोकांच्या मालकीची असते."

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक