स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे
आणि तो मी "मिळवणारच".
बाळ गंगाधर टिळक
२३ जुलै १८५६ ते १ ऑगस्ट १९२०
वर्तमान काळ
(तुमचे ध्येय आणि स्वप्न) बनणे, मिळवणे हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे,
आणि तो मी बनणारच, मिळवणारच.
उद्योजक बनणे हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे,
आणि तो मी बनणारच.
व्यावसायिक बनणे हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे,
आणि तो मी बनणारच.
गुंतवणूकदार बनणे हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे,
आणि तो मी बनणारच.
श्रीमंत बनणे हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे,
आणि तो मी बनणारच.
ह्या देशामधील, शासनामधील सर्वोच्च, उच्च पद भूषवणे हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे,
आणि ते मी मिळवणारच, भूषवणारच.
काळानुसार विचार तोच राहतो फक्त ध्येय बदलत जातात.
अश्विनीकुमार फुलझेले
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार