सकारात्मक दृष्टिकोन असलेल्या माणसांना अपयशी व्यक्ती ह्या प्रयत्न करताना दिसतात,
आणि नकारात्मक दृष्टिकोन असलेल्या माणसांना अपयशी व्यक्ती ह्या हरलेल्या दिसतात.
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार