जो मनुष्य जेवढा जास्त घाबरट असतो तो तेवढाच मेंदूचा वापर करतो..जो मनुष्य जेवढा जास्त निर्भय असतो तेवढाच तो हृदयाचा वापर करतो..

अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत 
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार