आईनस्टाइन आणि मराठी उद्योजक

आईनस्टाइन आणि मराठी उद्योजक हे एकदा लांब पल्ल्याच्या विमानात एकमेकांच्या बाजूला बसले होते.
आईनस्टाइन :
चल एक खेळ खेळूया....मी तुला एक प्रश्न विचारेन, जर तुला उत्तर माहित नसेल तर तू मला ५ रुपये देशील आणि जर मला उत्तर आले नाही तर मी तुला ५०० रुपये देईल.
आईनस्टाइन पहिला प्रश्न विचारतो :
पृथ्वी आणि चंद्रामधील अंतर किती आहे?
मराठी उद्योजक एकही शब्द न बोलता आपल्या खिश्यात हात टाकतो आणि ५ रुपये देतो.
आता मराठी उद्योजकाची पाळी असते.
तो आईनस्टाइन ला प्रश्न विचारतो :
असे काय आहे जे चढण चढताना ३ पायांवर चढते आणि उतरताना ४ पायांनी खाली उतरत येते?
आईनस्टाइन गुगल वर खूप शोधतो, त्याच्या तज्ञ हुशार मित्रांनाही विचारतो....
शेवटी तासाभराने तो मराठी उद्योजकाला ५०० रुपये देतो.
आईनस्टाइन विचार करून वैतागलेला असतो आणि विचारतो :
तूच उत्तर सांग.
मराठी उद्योजक आपल्या खिश्यात हात टाकतो आणि आईनस्टाइन ला ५ रुपये देतो.
आईनस्टाइन बेशुध्द पडतो..
बोध :
भले तुम्ही आईनस्टाइन असाल....
पण जेव्हा पैश्यांची गोष्ट येते तेव्हा मराठी उद्योजकाच्या नादी नसते लागायचे.
₹ गुरु मंत्रा ₹
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार