इंग्लिश हि फक्त भाषा आहे, ज्ञान नाही.
ज्याला इंग्लिश भाषा उत्तम लिहिता, वाचता आणि बोलता येत असेल तर जरुरी नाही कि तो ज्ञानीच असला पाहिजे आणि जो मातृभाषेत बोलत असेल तो अडाणी, गावठी आणि अज्ञानी असेल.

अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार