माझी भीती कानात कुजबुजते कि मी वादळासमोर टिकू नाही शकत,
मी भीतीच्या कानात कुजबुजतो कि मीच वादळ आहे.
अश्विनीकुमार
८0८0२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार