प्रयत्न करताना मेलात तरी चालेले, फक्त हार मानू नका.
प्रयत्न करून मेलेल्यांची पुढची पिढी हि लीडर म्हणून उभी राहते,
आणि हार मानलेल्याची पुढची पिढी हि गुलाम म्हणून उभी राहते.
अश्विनीकुमार
८0८0२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार