माझ्या दयाळू, प्रेमळ स्वभावाला
माझी कमजोरी समजू नका.
माझ्यामधला सिंह हा झोपलेला आहे,
मेलेला नाही आहे.
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार