सर्वकाही बोलून सिध्द होत नाही.
धाडस – दाखवावे लागते
आत्मविश्वास – जागृत करावा लागतो.
प्रेम – व्यक्त करावे लागते
पैसा – कमवावा लागतो
समजूतदार पणा – दाखवावा लागतो
सांभाळ – करावा लागतो
संस्कार – द्यावे लागतात
जीवन – जगावे लागते
स्वप्न – पूर्ण करावी लागतात
अडथळे – पार करावी लागतात
संकटांना – तोंड द्यावे लागते
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार