वाईट सवयी असलेल्या लोकांपासून काही धोका नाही जितका की वाईट स्वभावापासून. सवय ही बाहेरून आपल्या आत येते आणि स्वभाव हा आपल्या आतून बाहेर जातो. चांगल्या किंवा वाईट सवयीनसोबत चांगला स्वभाव हा चांगलाच असतो पण चांगल्या किंवा वाईट सवयींसोबत वाईट स्वभाव हा खूप घातक असतो. सवय ही जाणून बुजून केलेली कृती आहे तर स्वभाव नकळत कृती करत जातो.
कायमचे लक्ष्यात ठेवा की सवय बदलता येते, स्वभाव नाही.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार