एक चूक एकापेक्षा जास्त वेळ करत राहणे
म्हणजे ती चूक नसून तुमचा निर्णय आहे.
- अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार