बुटका धाडसी चंगेझ खान आणि त्याने हरवलेले बलाढ्य धडधाकट युरोपिअन शत्रू सैन्य चंगेझ खान हा जग प्रसिद्ध ऐतिहासिक राजा होवून गेला होता. तो उंचीने बुटका होता, बारीक डोळ्याचा चायनीज होता. त्याच्या मध्ये धाडस खूप होते. आशिया खंड हा त्याने आरामत जिंकला होता, पण जेव्हा तो युरोप जिंकायला निघाला होता तेव्हा चित्र काही वेगळेच निघाले. युरोप चे शत्रू सैन्य हे सहा सात फुट उंच आणि धडधाकट होते. त्यांच्या तलवारी मोठ्या होत्या व मजबूत चिलखत होते.

               चंगेझ खान ने विचार केला कि मी ह्यांच्याशी सरळ युद्ध केले तर कधीच जिंकू नाही शकणार. विचार करता करता चंगेझ खान ला एक कल्पना सुचली, तो शत्रूवर सरळ हल्ला नव्हता करत, तो त्यांची हत्यार, दारू गोळा आणि चिलखत जिथे ठेवली होती त्या ठिकाणांवर हल्ला करून तो नष्ट करत होता. जिथे जिथे शत्रूंची हत्यार ठेवायची ठिकाण होती ती त्याने सगळी उध्वस्त करू ठेवली होती.

               मग तो लढताना घाबरून पळून जायचे नाटक करत होता, त्यावेळी जेव्हा शत्रू सैन्य त्याचा पाठलाग करायचे तेव्हा त्याच वेळेला धावत्या घोड्यावरून पाठी वळून तो शत्रूवर बाण चालवायचा ज्यामुळे शत्रू मारून जायचा.

               विचार करा जर आयुष्य जगण्याची लढाई लढताना कोणी तुमचे मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक शस्त्र आणि ढाल नष्ट करून टाकले तर तुम्ही लढणार कसे?

               हे वास्तव आयुष्य आहे, इथे दुसरी संधी नाही भेटत, तुमचे आयुष्य तुमच्या साठी किमती आहे, न कि जगासाठी. मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक ह्या हत्यारांनी मजबूत होण्यासाठी आजच संपर्क कराल.

अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया
समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार