आयुष्य हे ‘भाग्याने’ चालते!!
जर हुशारीने चालत असते तर अकबर च्या जागी बिरबल हा बादशाह झाला असता.
अश्विनीकुमार
आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
 ८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार