प्रोस्ताहन हे कृतीबरोबर उपयोगी आहे.
प्रोस्ताहन हे कृतीविना निरुपयोगी आहे.

- अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत 
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार