घरातून कधीही नोकरीच्या
मुलाखतीला जाण्यासाठी पैसे नका मागू,
उद्योग स्थापन करण्यासाठी मागा.
- अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार