शरीराने अपंग असलेला उद्योगपती सुद्धा आपल्या
उद्योग आकाशा पलीकडच्या उंचीवर नेउन ठेवतो,
पण मनाने अपंग असलेला धडधाकट उद्योगपती हा आपला
आकाशा पलीकडचा उद्योग हा जमिनीवर आणून ठेवतो.
हि मनाची शक्ती आहे,
म्हणून आयुष्यात कधी मनाने अपंग बनू नका.
- अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार