जो सेल्समन आहे तो उद्योजक आहे,
उत्तम सेल्समन उत्तम उद्योजक,
ह्याचा अर्थ हा नाही कि जर तुम्हाला
विक्रीकला येत नसेल तर तुम्ही
उद्योजक नाही बनू शकत म्हणून,
जर आपले डोक वापरा आणि
सेल्समनला कामावर ठेवून घ्या.
मुक्त मनाचा उद्योजकच जिथे तो कमी आहे
तिथे तो त्या विषयाच्या तज्ञाची नेमणूक करून
आपल्या डोक्यावरील ताण त्याच्या डोक्यावर देतो.
- अश्विनीकुमार

चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार