स्थानिक स्वदेश उद्योजक व्यवसायिक आणि गुंतवणूकदार तयार करा.


 गुंतवणूक स्थानिक उद्योजक व्यवसायात करा.


शेअर बाजारपेक्षा जास्त नफा स्थानिक उद्योजक व्यवसायिक निर्माण करू देतील.


ज्ञान जागतिक ठेवा व त्याचा वापर स्थानिक पातळीवर करा.


विदेशी प्रोस्ताहनला बळी पडू नका.


हजारो कोटी उलाढाल करणारा उद्योजक व्यवसायिक निर्माण करण्यापेक्षा लाखोंची उलाढाल करणारे हजारो उद्योजक व्यवसायिक निर्माण करा.


धन्यवाद

अश्विनीकुमार

Previous
Next Post »
0 आपले विचार