भीती हि ढगाळलेल्या
वातावरणासारखी असते,
निर्भयता हि सूर्यासारखी असते.
निर्भयतेचा सूर्य बघायला तुम्हाला
भीतीचे ढग पार करावे लागतील.
अश्विनीकुमार
आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार