तुमच्याकडे पैसा आहे, उत्तम उत्पादनाची किंवा सेवेची कल्पना आहे पण तुमच्याकडे विक्री कौशल्य नाही मग तुमचे उत्पादन किंवा पुरवणारी सेवा हे कितीही दर्जेदार असू देत त्याला काहीही किंमत राहत नाही. विक्री कौशल्य असणार्याकडून लोखंडहि सोन्याच्या भावात विकले जाते, विक्री कौशल्य नसणाऱ्याकडून सोनही लोखंडाच्या भावात विकले जात नाही.
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया 
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार