बकऱ्या सारखे आयुष्य का जगत आहात,
जेव्हा तुम्ही वाघासारखे आयुष्य जगू शकता?
आरोपी सारखे आयुष्य का जगत आहात,
जेव्हा तुम्ही लीडर सारखे आयुष्य जगू शकता?
घेणारे का बनून राहत आहात,
जेव्हा जग देणाऱ्या भोवती असते?
परत उठा. खंबीरपणे उभे राहा.

रोबिन शर्मा

अश्विनीकुमार

चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार