सतत पैश्यांचे व्यवहार देवाण घेवाण करत राहा, असेच तुम्ही शिकाल,
भीती घालवण्यासाठी भीतीचा सामना करावा लागतो.
- अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार