जो दिवस तुमचे संपूर्ण आयुष्य
बिघडवू शकतो तोच
दिवस तुमचे
संपूर्ण आयुष्य
घडवूही शकतो.

अश्विनीकुमार

आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
८०८०२१८७९७
Previous
Next Post »
0 आपले विचार