गरीब आणि श्रीमंता
मधील फरक
गरीब :
मी कमी पैश्यात 
(पगार) तुमच्यासाठी
काहीही करेन.
श्रीमंत:
मी जास्त पैसे
बनवण्यासाठी तुझ्याकडून
काहीही करून घेईल.
अश्विनीकुमार
चला उद्योजक घडवूया
८०८०२१८७९७
समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार