जर तुम्हाला खरच मनापासून काहीतरी करायचे
असेल तर तुम्ही नव नवे मार्ग शोधून काढणार,
जर तुमची करायची इच्छाच नसेल
तर तुम्ही कारण शोधून काढणार.
आता तुम्हीच तुमची समीक्षा करा.

- अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया
समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार