अंतर्मनाच्या शक्ती मध्ये देखील स्वजीवी, परजीवी आणि मृतजीवी असे प्रकार असतात. स्वजीवी स्वतःवर अवलंबून असतात, परजीवी स्वजीवी वर अवलंबून असतात आणि मृतजीवी हे मृत जीवांवर अवलंबून असतात.

अश्विनीकुमार

मानसशास्त्र आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
ऑनलाईन, ऑफलाईन समुपदेशन, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि उपचार उपलब्ध.
Previous
Next Post »
0 आपले विचार