आयुष्यात काही प्रश्नांची उत्तरे न शोधलेली बरी. कदाचित ती प्रश्ने धोकादायक किंवा तुमच्या आयुष्यात प्रचंड उलथापालथ करणारी असू शकतात. त्यामुके प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे हि भेटलीच पाहिजे असा हट्ट धरून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करू नका. काही अनुत्तरीत प्रश्नांमुळे आपण सुखी समाधानी आयुष्य जगत असतो तर काही प्रश्नांची उत्तरे भेटल्यामुळे आपण दुखी असमाधानी आयुष्य जगायला लागतो. योग्य आणि गरजेच्याच प्रश्नांची उत्तरे शोधा.

धन्यवाद
अश्विनीकुमार

मानसशास्त्र आणि आकर्षणाचा सिद्धांत
ऑनलाईन, ऑफलाईन समुपदेशन, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि उपचार उपलब्ध.
Previous
Next Post »
0 आपले विचार