भौतिक शास्त्राचा एक नैसर्गिक नियम आहे "प्रत्यक कृतीची समांतर आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया असते". आपण जर सकारात्मक कृती करत असाल तर त्याची प्रतिक्रिया सकारात्मक कृतीनेच होते, आणि तीच जर नकारात्मक कृती असेल तर नकारात्मक प्रतिक्रिया. आता तुम्हाला ठरवायचे आहे कुठची कृती सतत करत राहायची आहे ते.

- अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार