तीच लोक पुढे जातात जी
ध्येयाने झपाटलेली असतात,
निर्भय असतात व
आत्मविकासात गुंग असतात.

तुमचे व्यक्तिमत्व ह्यापैकी कुठले आहे?

- अश्विनीकुमार

८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार