आपण कुठे आहात, आपल्याला कुठे असायला पाहिजे, फक्त तुम्हाला झेप विश्वासाची घ्यायची आहे, विचार काय कर आहात? "उडी मारा". पार झालात तर तुम्ह्च्या स्वप्नांचे आयुष्य तुम्ही वास्तवात जगाल आणि पडलात तर परत दरी चढून या व प्रयत्न करा. हेच वास्तविक आयुष्य आहे. वादळ आल्यावर सगळे पक्षी हे लपून बसण्यासाठी आसरा शोधतात, पण गरुड हा वाढली ढगांच्या वारू उडत असतो.

- अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार