जगामध्ये १८२६ अब्जाधीश आहेत.
त्यापैकी ६५ % अब्जाधीश स्वत: च्या 
प्रयत्नांनी पुढे आलेले आहेत.

- अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार