जीवनातील सत्य

जेव्हा लहान मुल चालायचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपण त्याला प्रोस्ताहन देतो.

जेव्हा तेच मुल (मुलगा किंवा मुलगी) मोठे झाल्यावर स्वतःच्या पायावर उभे
राहण्यासाठी उद्योग धंदा चालू करण्याचे बोलतो तेव्हा त्याला किंवा तिला
प्रोस्ताहन न देता त्यांचे मानसिक खच्चीकरन केले जाते.

तुम्ही तुमचे वागणे तपासून बघा, लहान मुलांसोबत कसे वागतात आणि
तरुण किंवा वयाने मोठे यांच्यासोबत कसे वागतात ते.जर आपल्या
वागण्यात फरक असेल तर आपल्यात दोष आहे नाही कि त्यांच्या.

- अश्विनीकुमार

८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया

समुपदेशक, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार