ह्या वर्षापासून वापरायच्या सर्वांगीण विकासाच्या काही युक्त्या


• मानसिक आरोग्यासाठी युक्ती

ज्या लोकांचे आवडते विषय हे मानसशास्त्र, मानसिक आरोग्य, ध्यानावरील वैज्ञानिक संशोधन आणि मानसिक दृष्ट्या सक्षम कसे बनायचे हे असतील तर अश्या लोकांच्या संपर्कात, सहवासात रहा. जर अशी लोक तुमच्या संपर्कात नसतील तर तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली रहा.

• शारीरिक आरोग्यासाठी युक्ती

जी लोक व्यायाम, योगा करत असतील आणि ज्यांचे विषय हे शारीरिक आरोग्य व व्यायाम ह्या बद्दल असतील अश्या लोकांच्या संपर्कात, सहवासात  रहा. जर अशी लोक तुमच्या संपर्कात नसतील तर व्यायाम प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक अश्या शारीरिक आरोग्य आणि व्यायाम विषयातील तज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली रहा.

• अध्यात्मिक आरोग्यासाठी युक्ती

जी लोक ध्यान करत असतील, अध्यात्म आणि आयुष्य ह्यावर बोलत असतील, अध्यात्मिक विकास करण्यावर भर देत असतील अश्या लोकांच्या संपर्कात, सहवासात  रहा. जर अशी लोक तुमच्या संपर्कात नसतील तर गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली रहा.

• आर्थिक विकासासाठी युक्ती

ज्या लोकांचे विषय हे पैसा, गुंतवणूक, उद्योग, व्यवसाय आणि नोकरी हे असतील अश्या लोकांच्या संपर्कात, सहवासात  रहा. जर अशी लोक तुमच्या संपर्कात नसतील तर आर्थिक विषयातील तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली रहा.

• कौटुंबिक विकासासाठी युक्ती

ज्या लोकांचे विषय हे कुटुंबातील वातावरण चांगले कसे रहावे, कुटुंबातील सर्व सदस्यांची प्रगती कशी होणार आणि कुटुंबातील व्यक्तींचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य चांगले कसे राहणार, मुलांची प्रगती कशी होणार असे असतील तर अश्या लोकांच्या संपर्कात, सहवासात  रहा. जर अशी लोक तुमच्या संपर्कात नसतील तर तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली रहा.

• निवड कशी करायची?

आपल्या आजूबाजूला ज्या ज्या लोकांकडून जे जे सकारात्मक घेता येते ते घेणे व जिथे तुम्हाला वाटत असेल कि योग्य व्यक्ती संपर्कात नाही अश्या वेळेस तज्ञांची मदत घेणे.

तुमचे जे ध्येय आहे ते ध्येय समोरच्या व्यक्तीचे देखील असले पाहिजे किंवा त्या व्यक्तीने ते ध्येय पूर्ण केलेले पाहिजे.

• आयुष्यातील न बदलणारे नियम व अटी

नकारात्मक किंवा अयोग्य अशी एखाद दुसरी व्यक्ती जरी तुमच्या संपर्कात असेल तर त्याची जबाबदारी मी घेणार नाही. समुद्राच्या मध्यभागी भले मोठे जहाज बुडवण्यासाठी एक छोटेसे छिद्र देखील पुरेसे आहे. 

आयुष्यात दुसरी संधी भेटत नाही, भेटतो तो अनुभव.

धन्यवाद

अश्विनीकुमार 
सल्ला, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण

Previous
Next Post »
0 आपले विचार