आकर्षणाचा सिद्धांत पैसे येण्याचा वेग


प्रत्येक व्यक्तीला दिवसाचे २४ तास एकसारखेच भेटलेले आहे पण ह्याच २४ तासात कोणी दिवसाला १०० रुपये कमवतो, कोणी १०,०००, कोणी १,००,००० तर कोणी १,००,००,०००. गरीब ते श्रीमंत हे सर्व मिळून अब्जावधी रुपयंची उलाढाल करत असतात पण सर्वांनाच एकसारखे पैसे भेटत नाही, काहींना कमी तर काहींना अति जास्त प्रमाणात पैसे मिळतात, कमावतात.


खालून पहिल्या क्रमांकावर गरीब व्यक्ती आणि त्याच्या आयुष्यात पैसे येण्याचा वेग दर्शवत आहे. गरिबी हि आर्थिक दृष्ट्या आपण धरत आहोत. काही गरीब असे देखील मिळतील कि ते इतर गरिबांपेक्षा जास्त पैसे कमवतात, त्यांना कधीही पैश्यांची समस्या भेडसावत नाही. अश्या गरिबांना आपण श्रीमंत गरीब म्हणू शकतो. 


तुम्हाला वाटत असेल कि मध्यम वर्गीय लोकांना पैश्यांची समस्या भेडसावत नाही म्हणून पण हे साफ चुकीचे आणि खोटे आहे. असे अनेक मध्यम वर्गीय आहे ज्यांचा सर्व पैसा हा संपून जातो व त्यांच्याकडे शून्य रुपये उरतात किंवा ते कर्जात बुडालेले असतात. भले ते मध्यम वर्गीय आयुष्य जगत असले तरी ते आर्थिक दृष्ट्या गरीबच असतात, उलट श्रीमंत गरीब हे त्यांच्यापेक्षा चांगली जीवनशैली जगतात.


कधी बंगल्यात राहणारा, महागड्या गाडीने फिरणारा गरीब बघितला आहे? हो हे वास्तव आहे. श्रीमंतात देखील आर्थिक दृष्ट्या गरीब लोक असतात. त्यांची कमाई कमी आणि खर्च जास्त असतो, कर्जात बुडालेले असतात, जिथे इतर श्रीमंत मौज मजा करतात तिथे ह्यांना हा खर्च झेपत नाही. ह्यांच्या पेक्षा जास्त खर्च मध्यम वर्गातील श्रीमंत लोक करतात.


आता तुम्हाला खरी गरीबी आणि श्रीमंतीची व्याख्या हि समजलीच असेल.


सामान्य लोक डोळ्यांनी व्यक्तीला पारखतात, त्यांच्या कपड्यांवरून, राहिनामावरून ते गरीब कि श्रीमंत आहे हे ठरवतात. जी जागृत लोक असतात ते त्यांचे कौशल्य बघतात, दिसण्याच्या पलीकडे त्यांची क्षमता काय आहे, मानसिकता काय आहे, अंतर्मनाच्या कुठल्या स्तरावरचे आयुष्य ते जगत आहेत हे बघतात. ह्यामुळेच सामान्य लोक नेहमीच फसतात आणि जागृत लोक भाग्यशाली चमत्कारिक आयुष्य जगतात.


लोक आकर्षणाच्या सिद्धांताच्या कुठल्या स्तरावरील आयुष्य जगत असतात हे आपण समजून घेवू म्हणजे तुम्हाला समजेल कि कुणाच्या आयुष्यात पैसे कमावण्याचा वेग कसा निर्माण होतो ते.


खालून ते वरच्या क्रमांकाने


डार्क एनर्जी डार्क उर्जेचे स्तर

उर्जा उर्जेचे स्तर

कंपने कंपनांचे स्तर

भावना भावनांचे स्तर

अंतरमन अंतर्मनाचे स्तर

मन मनाचे स्तर

विचार म्हणजे वैचारिक स्तर


अति श्रीमंत लोक उर्जा आणि डार्क उर्जेच्या स्तरावरील आयुष्य जगत असतात. जेव्हा वीज चमकते तेव्हा प्रकाश अगोदर दिसतो त्यानंतर आपल्याला आवाज ऐकायला येतो, कारण उर्जा जास्त वेगाने काम करत असते, डार्क उर्जा त्यापेक्षा शक्तिशाली कारण जेव्हा तुम्ही ब्रम्हांड बघतात तेव्हा तुम्हाला डार्क जास्त दिसेल आणि त्यामध्ये चमकणारे तारे कमी. ह्या स्तरावर चमत्कार घडतात. ह्या स्तरावरील लोक संपूर्ण जग चालवत असतात. आर्थिक जग कसे चालेले हे ते ठरवत असतात. जगभरात लाखो करोडोंची उलाढाल हे करत असतात. ह्यांच्यासाठी करोड रुपये म्हणजे काहीच नाही. ह्यांच्या हातात व्यवस्था असते. ह्या स्तरावर खूप कमी लोक असतात.


श्रीमंत लोक भावना आणि कंपनांच्या स्तरावरील आयुष्य जगत असतात. ह्यांचा वेग उर्जा आणी डार्क ऊर्जेपेक्षा खूप कमी असतो पण मन अंतर्मनापेक्षा खूप जास्त. ह्या वेगामुळे पैसे येणाच्या वेग हा अति श्रीमंत लोकांपेक्षा कमी असतो. श्रीमंत लोकांची संख्या हि जास्त असते. ह्यामध्ये ज्यांनी श्रीमंती लपवलेली आहे असे देखील संख्येने जास्त प्रमाणत असतात. ह्यांच्या आयुष्यात अध्ये मध्ये चमत्कार घडत असतात, भाग्य काम करत असते, एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था हि लोक चालवत असतात. मनुष्य प्राण्याने निर्माण केलेली कायदा, शासन व्यवस्था आणि नियम ह्यांच्या बरोबरीने शक्तिशाली असते. ह्या स्तरावर लोक जास्त असतात.


मध्यम वर्गीय लोक अंतर्मन आणि मनाच्या स्तरावरील आयुष्य जगत असतात, वरील चार स्तरांपेक्षा मन आणि अंतर्मन ह्यांचा वेग खूप कमी असतो, पैसे कमावण्यात वेळ जातो, चमत्कार झाला तरी तो छोट्या प्रमाणत असतो, भाग्य देखील लाखोंची खाजगी नोकरी सोडून हजारोंची सरकारी नोकरी लागेपर्यंत वापरतात व संपवून टाकतात. सतत धावपळ करत असतात, सर्व कायदे नियम व अटी ह्यांना लागू असतात, नोकरदार मानसिकता असते, पैसा हा महिन्यातून एकदा आला पाहिजे आणि ठराविकच ह्यावर भर असतो, हि लोक डार्क उर्जा, उर्जा, कंपने आणि भावना अश्याच वाया घालवत असतात, फक्त क्षणिक सुखासाठी. हि लोक पैश्यांना नावे ठेवतात पण जेव्हा ऑपरेशन साठी पैश्यांची गरज असते तेव्हा ते पैश्यांचा आदर करतात व परत विसरून जातात. ह्यांची संख्या अब्जोमध्ये असते.


गरीब लोक विचारांच्या स्तरावर आयुष्य जगत असतात. वैचारिक स्तराचा वेग हा खूपच कमी असतो म्हणून पैसे येण्याचा वेग देखील खूपच कमी असतो. आजचा दिवस गेला पाहिजे ह्यावर भर असतो, जे समोर दिसते त्यानुसार आयुष्य जगत असतात, अनेक मर्यादा आणि चौकटी मध्ये अडकलेले असतात. प्रत्येक दिवशी जीवापाड मेहनत करतात त्यांनतर कुठे त्यांना पोटा पाण्या इतपत पैसे मिळतात. ह्यांची संख्या कोणीही मोजून ठेवत नाही, अस्तित्व नसल्यासारखे ह्यांचे आयुष्य असते. हे शारीरिक ताकदीचा प्रचंड वापर करत असतात त्यामुळे ह्यांची उर्जा हि प्रचंड वेगाने संपून जाते.


अति श्रीमंतांमध्ये फक्त २ % जन्मजात गुण घेवून येतात बाकी स्वतःच्या मेहनतीने अति श्रीमंत बनतात.


अति श्रीमंत, श्रीमंत बनण्यासाठी तन मन धन अर्पण करतात, २४ तास, ३६५ दिवस सतत प्रयत्न करत असतात, अनेक वर्षांचे सातत्य असते, ध्येयापासून विचलित होत नाही. ३० वर्षांचा सततचा सराव विरुद्ध तीन महिन्यांचा सराव ह्यामध्ये कोण जिंकणार? ३० वर्षांच्या सरावाने व्यक्ती एक शक्तिशाली चुंबक बनते व पैसे मोठ्या प्रमाणात आणि अतिशय वेगाने त्याच्या आयुष्यात खेचून आणते, त्याच्यामध्ये अनेक क्षमता जागृत झालेल्या असतात, भाग्य त्याच्या ताब्यात असते.


खर्च तर कुणालाच चुकलेला नाही, प्रत्येकाला काही ना काही किंमत चुकवावीच लागते, एक १० मजली सामान्य इमारत बांधायला वेळ  किती लागेल आणि खर्च किती येईल? एक १०० मजली उच्च भ्रू लोकांसाठी इमारत बांधायला वेळ किती लागेल आणि खर्च किती येईल?


पैश्यांपेक्षा महत्वाचा वेळ आहे. तुम्ही पैसे कमवू शकतात पण त्या पैश्यानी गेलेली वेळ विकत घेवू शकत नाही. भले श्रीमंत लोक आत्मविकासासाठी १ करोड खर्च करतील पण त्यापेक्षा जास्त वेळेचा वापर ते सरावासाठी करतात. एक करोड कोर्स खर्च + १०० करोड चा सरावासाठी दिलेला वेळ = लाखो करोडो रुपयांचा नफा.


तुम्ही दिशा कुठली निवडतात? तुम्ही जर गरीब असाल आणि तुम्हाला अति श्रीमंत बनायचे असेल तर तुम्ही अति श्रीमंतीची दिशा निवडाल व त्या मार्गाने जाल. जर तुम्ही यशस्वी झालात तर अति श्रीमंत बनाल आणि अयशस्वी झालात तरी श्रीमंत मध्यम वर्गांपर्यंत तरी याल, नुकसान तर काहीच नाही उलट फायदा. म्हणतात ना कि यशस्वी लोकांच्या शर्यतीमध्ये तुमचा शेवटचा क्रमांक जरी आला तर तुम्ही यशस्वी असाल तसे. गरिबीची दिशा कोण निवडेल?


कठीण पण अशक्य नाही, अति श्रीमंत पण माणूसच आहे आणि तुम्ही पण फरक फक्त हा तुमच्या दोघामध्ये असलेल्या दैवी, नैसर्गिक आणि चमत्कारिक आत्मशक्तीचा आहे.


पैसे कमावण्याचा वेग वाढवायचा आहे? ऑनलाईन कोर्स उपलब्ध आहे. श्रीमंत समृद्ध आयुष्य जगण्यासाठी आजच संपर्क करा.


धन्यवाद

अश्विनीकुमार


फेसबुक पेज : मानसशास्त्र आणि आकर्षणाचा सिद्धांत


इंस्टाग्राम : aaple.aantarman


Telegram / टेलिग्राम


https://t.me/joinchat/PisQyhyfsgCJmlT9Tn9VXg


व्हास्टएप ग्रुप लिंक (फक्त पोस्ट साठी) :


ग्रुप ०

https://chat.whatsapp.com/GtC86GT1erf3bGmAy6WBL5


ग्रुप १

https://chat.whatsapp.com/FmsUlVjpIK321pwmdDekjH


ग्रुप २

https://chat.whatsapp.com/COJRFknuhq53INTWgknwzy


ग्रुप ३

https://chat.whatsapp.com/ExW3QDJHbkEE3nBlHogwr1


वरील ग्रुप फुल झाल्यास खालील लिंक चा वापर करा. 


ग्रुप ४

https://chat.whatsapp.com/HNP8i2ZQikT6hillbVJPZc


Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Image by kalhh from Pixabay 

Photo by mohamed hassan form PxHere

Image by Michael Form from Pixabay

Photo by mohamed hassan form PxHere

Image by Gerd Altmann from Pixabay

https://www.pxfuel.com/en/free-photo-epihz/download

Image by Pete Linforth from Pixabay

Author Junior Libby

Previous
Next Post »
0 आपले विचार