"जर माझ्याकडे झाड कापायला ९ तास असतील तर मी माझे पहिले ६ तास कुऱ्हाडीला धार करत बसेल." अब्राहम लिंकन- अश्विनीकुमार
८०८०२१८७९७

चला उद्योजक घडवूया
आत्मविकास आणि आकर्षणाचा सिद्धांत

बालक पालक आणि कुटुंब
Previous
Next Post »
0 आपले विचार