काही गोष्टी तुम्हाला
बाजारात नाही
भेटू शकत.
आत्मविश्वास
इच्छाशक्ती
एकाग्रता
आशा
स्वप्न
दृष्टी
प्रेम
सुख
आनंद
वेळ
तुम्हाला ते तुमच्या आतच
तयार करावे लागेल.
- अश्विनीकुमार
निर्वाणा
सल्लागार, वक्ता, प्रशिक्षक
Previous
Next Post »
0 आपले विचार