आज आम्ही वाघाचे पिल्लू आहोत
उद्याचे आम्ही वाघ आहोत
^मुलांसाठी


आज आम्ही वाघिणीचे पिल्लू आहोत
उद्याचे आम्ही वाघीण आहोत
^मुलींसाठीविद्यार्थी आज वाघ, वाघिणीचे पिल्ले आहेत
उद्याचे वाघ, वाघीण आहे
^विद्यार्थ्यांसाठी

Previous
Next Post »
0 आपले विचार