देणगी

For Fee & Donation Transfer
फी आणि देणगी साठी

STATE BANK OF INDIA

Name : ASHWINI KUMAR PRABHAKAR PHULZELE

Account No : 32167994142

IFSC Code :  SBIN0007212

Branch Code : 007212

Cash Deposit Limit : 49,000 Fourty Nine Thiusand Only, एकोणपन्नास हजार
Cheque : No Limit, अमर्याद

Write any one Subject
चला उद्योजक घडवूया
आत्मविकास
आकर्षणाचा सिद्धांत
बालक पालक आणि कुटुंब

for law of attraction call me before deposit.
आकर्षणाचा सिद्धांत ह्या संदर्भात पैसे जमा करण्यासाठी अगोदर फोन कराल.
0 आपले विचार